SrpskiСрпскиMagyar
21.06.2021. Понедељак

 izbori 2020

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

13.06.2021.
02.06.2021.

Обавештење!

 На територији општине Мали Иђош дана 03.06.2021. године (четвртак) спровешће се сузбијање крпеља у складу са повољним метеоролошким условима.

Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле. Дејство препарата траје један дан.

 21.05.2021.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за инвестиције, урбанизам,

грађевинарство, стамбене односе и

имовинско-правне послове

Број: 350-2-1/2021-06

Датум: 23.05.2021.

М а л и   И ђ о ш

 

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство,

стамбене односе и имовинско-правне послове

оглашава 

 

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д   у


МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

 

 

Одлука о изради Просторног плана општине Мали Иђош донета је на седници Скупштине општине Мали Иђош и објављена је у „Службеном листу општине Мали Иђош“, бр. 55/2020.

 

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана општине Мали Иђош одржаће се у трајању од 15 дана, од 23. маја до 08. јуна 2021. године сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32, и на званичној интернет страници Општине Мали Иђош, www.maliidos.com.

 

Општинска управа општине Мали Иђош, као носилац израде Просторног плана општине Мали Иђош, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Одељења за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове путем поште или пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 08.06.2021. године.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

ДокументиАрхива >>>