SrpskiСрпскиMagyar
2021.06.21. Hétfő

 izbori 2020

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások


2021.06.02.

Értesítés!

2021. június 3-án (csütörtök) Kishegyes község területén kullancsirtást végeznek, az időjárás függvényében.

Külön felhívjuk a méhészek figyelmét, hogy a szer mérgező hatással van a méhekre, amely egy napig tart!2021.05.21.

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

Szám: 350-2-1/2021-06

Kelt: 2021. május 23-án

Kishegyes

 

A tervezési és építési törvény 45.a szakaszával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 és 9/2020),

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

a következőt teszi közzé

 

KORAI NYILVÁNOS BETEKINTÉS

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ANYAGBA

 

Kishegyes község területrendezési tervének meghozataláról szóló határozatot a kishegyesi községi képviselő-testület hozta meg, és megjelent Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, 55/2020 sz.

Kishegyes község területrendezési tervének kidolgozására vonatkozó anyagba való korai betekintés 15 napig tart, 2021. május 23. és június 8. között, munkanapokon 7.00-15.00 óráig a községháza épületében (21. sz. iroda), Fő u. 32., de megtekinthető Kishegyes község honlapján is, www.maliidos.com.

 

Kishegyes község Községi közigazgatása, mint Kishegyes község területrendezési terve kidolgozásának kötelezettje, korai nyilvános betekintést szervez, a nyilvánosság terv kidolgozásának általános céljaival és szándékaival, területfejlesztésre irányuló lehetséges megoldásokkal, a tervezéssel elvárt hatásokkal stb. való megismertetése érdekében.

 

Megkérjük azokat a szerveket, szervezeteket és közvállalatokat, akik felhatalmazottak a területvédelmi és rendezési, valamint az épület-kiépítési feltételek meghatározására, véleményezzék a környezetre gyakorolt hatás feltételeit és szükséges terjedelmét és fokát.

 

A jogi és természetes személyek írásban elküldhetik észrevételeiket és javaslataikat a Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel foglalkozó osztály címére, postai úton, vagy közvetlenül átadhatják a községháza iktatójában, Fő u. 32., Kishegyes, a korai nyilvános betekintés ideje alatt, 2021.06.08-ig.

                                                                                                                    KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

 

Dokumentumok2021.05.14.


Szerb Köztársaság
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
POLGÁRMESTER
Szám: 016-1-67/2021-01
Dátum: 2021.05.14.
KISHEGYES


A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 39. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdése 8. pontja és 44. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.-2019.03.28.), alapján, de a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2021.05.14-i, V 820-6/2021 sz. záradéka szerint, , a polgármester meghozza a következő


HATÁROZATOT
a rendkívüli helyzet megszüntetéséről
Kishegyes község egész területén

1. Megszüntetjük a polgármesteri határozattal, COVID-19 fertőző betegség-járvány terjedése miatt kihirdetett rendkívüli helyzetet Kishegyes község egész területén, mivel megszűntek a kihirdetés okai.

A jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszíti a 2020.11.24-i, 016-1-122/2020-01 sz., rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat.

2. A jelen határozatot továbbítani kell az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet Rendkívüli Helyzetek Körzeti Törzskarának, a Rendkívüli Helyzetek Köztársasági Törzskarának – a Rendkívüli Helyzetek Főosztályának, a Szabadkai Rendkívüli Helyzetek Osztályának, a közvállalatoknak, intézményeknek és a védelmi intézkedések végrahajtásában részt vevőknek.

3. A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül
Marko Lazić, s.k.
polgármesterArchívum >>>