SrpskiСрпскиMagyar
24.11.2020. Уторак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

24.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: В 820-1-13/2020

Дана: 24.11.2020. године

М А Л И   И Ђ О Ш

 

 

На основу члана 43. Закона о смањаьу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени глвсник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 13. ванредној седници од 24.11. 2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

1. Обавезно je коришћење личне заштитне опреме ( ношење заштитне маске) у затвореном

простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи контакти између људи испод прописане дистанце.

 

2. Према Уредби Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.141/2020 године), у периоду почев од 24. новембра 2020. године, па надаље, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране и шалтерску продају хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

 

3. Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,*

4. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,*

5. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација,*

6. Прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,*

7. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,*

8. Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,*

9. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),*

10. Честа дезинфекција свих јавних објеката,*

11. Дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),*

12. Што чешће прање јавних површина и пијачног простора уз употребу дезинфекционих средстава.*

13. Обустављају се тренинзи колективних спортова и спортова са контактом као и коришћење спортских хала од стране рекреативаца.

 

14. Контрола спровођења кућне изолације, кућног карантина ( самоизолације), као и свих противепидемиолошких мера које су на снази.

 

15. Препоручује се свим послодавцима да омогуће рад од куће свим запосленима код којих то процес рада допушта.

 

16. Одржавање чину сахране ограничавају се на присуство минимално протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију простора и људи.

 

17.  У верским објектима приликом обреда примењивати мере заштите уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију верског објекта.

 

 

 

II.

Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у сарадњи са надлежним органима утврђени Законом.

 

Ова Наредба се примењује од 24.11.2020.г. и по потреби ће се мењати.

III

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

 

Командант Штаба за ванредне ситуације

општине Мали Иђош

                                                  Марко Лазић19.11.2020.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТ ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. и 2023. ГОДИНУ

 

Јавна расправа о Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину одржаће се од 19.11.2020. године до 04.12.2020. године.

Текст Закључка и Програма јавне расправе о Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину можете преузети ОВДЕ.

Текст Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину можете преузети ОВДЕ.18.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: В 820-1-12/2020

Дана: 17.11.2020. године

М А Л И   И Ђ О Ш

 

 

На основу члана 43. Закона о смањаьу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени глвсник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 12. ванредној седници од 17.11. 2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

I

         

1. У затвореном простору за време боравка на јавним местима, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m  може бити присутно једно лице.

 

2.  На отвореном простору на јавним местима, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

 

3.  У јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

 

4.  Према Уредби Владе Републике Србије („СЛ. Гласник РС“ бр.138/2020 године), у периоду почев од 17. новембра 2020. године закључно са 1. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

 

5. Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

 

6.  Правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне заштитне маске.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.

 

7.  Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору дозвољено је присуство највише 100 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише 100 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

 

8. Доктор медицине у здравственој установи за болничко лечење оболелих од заразних болести, који потврди или посумња на обољење од заразне болести утврђено у члану 27. Закона о заштити становништва од заразних болсти (у даљем тексту Закон), у сарадњи са доктором медицине специјалистом епидемиологије надлежног завода односно института за јавно здравље, одређује лицу меру изолације и лечења, односно изолације, у складу са законом.

Лице коме је одређен обавезан превоз санитетским возилом, у складу са чланом 26. Закона или мера изолације и лечења у складу са чланом 27. Закона, односно мера изолације у складу са ставом 1. овог члана, дужно је да се придржава налога доктора медицине.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

 

Надзор над применама мера ове наредбе вршиће надлежни органи утврђени Законом.

 

II

            Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх.

 

III

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

Командант Штаба за ванредне ситуације

општине Мали Иђош

                                                  Марко Лазић, с.р.19.10.2020.

На основу члана 64. Статута општине Мали Иђош (“Службени лист општине Мали Иђош” број 7/2019) Општинско веће на седници одржаној 19.10.2020. години доноси

 

ОДЛУКУ

У знак пијетета према жртвама саобраћајне несреће која се догодила 18.10.2020. године и у којој су живот изгубила два млада становника општине Мали Иђош, Општинско веће 20.10.2020. године, дан сахране жртава, проглашава Даном жалости на територији Општине Мали Иђош.

Општинско веће општине Мали ИђошАрхива >>>