SrpskiСрпскиMagyar
13.04.2021. Уторак

 izbori 2020

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Закључак
17.01.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број:

Дана: 17.01.2021.г.

М а л и   И ђ о ш

 

 

На основу члана  43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Скужбени гласник Републике Србије “, број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на првој ванредној седници у 2021. години, одржаној дана 17.01.2021. године, на основу предлога Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош, а у складу са дописом Министарства државне управе и локалне самоуправе, Штаб за ванредне ситуације доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

I

 

            У складу са предузимањем свих мера у борби против пандемије изазване вирусом COVID-19  и са циљем ефикаснијег спровођења имунизације становништва одређује се следећи пункт за масовну имунизацију за подручје општине Мали Иђош:

 

  1. Пункт Дом здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош, Занатлијска 1.

 

Сви заинтересовани грађани могу да се јаве својим изабраним лекарима у циљу остваривања права на имунизацију.

 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава јавног информисања.

 

 

 

                                                                                 Командант  Штаба

                                                                                    за ванредне ситуације

                                                                                        општине Мали Иђош

                                                                                    Марко Лазић, с.р.