SrpskiСрпскиMagyar
13.04.2021. Уторак

 izbori 2020

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Наредба
01.02.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: В 820-2/2021

Дана: 01.02.2021.год.

Мали Иђош

 

 

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) а у вези са Уредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник Републике Србије“, број 37/20), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 2. ванредној седници од 01.02.2021. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

I

 

  1. Дозвољава се коришћење објеката који су намењени за спорт и рекреацију (спортске хале) у времену од 05.00 до 22.00 часова, сваког радног дана и викендом.
  2. Обавезују се корисници објеката наведених у тачки 1. ове Наредбе да се након сваког коришћења објекта изврши неопходна дезинфекција и да се њихово коришћење обезбеди уз поштовање мера предвиђених Уредбaма о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19.

 

II.

 

            Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх.

 

 

                                                                        III.

 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Командант Штаба

                                                                                     за ванредне ситуације

                                                                                     општине Мали Иђош

                                                                                Марко Лазић