SrpskiСрпскиMagyar
2021.10.21. Csütörtök

 izbori 20201

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2021.07.20.

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009 és 99/2011 sz.) és a 2021.08.15-én tartandó, Kishegyes község területén lévő helyi közösségi tanácstagok megválasztásának kiírásáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 28/2021 sz.) alapján, Kishegyes község Községi közigazgatása közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

 

Elektronikus úton betekintést nyerhetnek a Kishegyes község tertületére vonatkozó választói névjegyzékbe, a kishegyesi községházán, Fő u. 32., Ügyfélfogadó. 

Értesítjük Kishegyes község választópolgárait, hogy 2021.07.31-ig betekinthetnek a választói névjegyzékbe, bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy kiigazítást kérhetnek a községháza Ügyfélfogadójában, munkanapokon 8-14 óra között.

Az egységes választói névjegyzék lezárást követően (2021.07.31., 24.00 h), a választói névjegyzék módosításával kapcsolatos kérelmet (bejegyzés, törlés, kiigazatás és egyéb) az  Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium felé nyújthatják be a polgárok, vagy a Községi közigazgatáson keresztül, a választói névjegyzék frissítésével foglalkozó alkalmazottnak történő átadással (Ügyfélfogadó), 2021.08.12., 24.00 óráig.

           

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA
Iktatószám: 016-4-47/2021-03
Kelt: 2021.07.20-án

                                                                                             Zoran Pustahija

a Községi közigazgatás vezetője
2021.06.02.

Értesítés!

2021. június 3-án (csütörtök) Kishegyes község területén kullancsirtást végeznek, az időjárás függvényében.

Külön felhívjuk a méhészek figyelmét, hogy a szer mérgező hatással van a méhekre, amely egy napig tart!2021.05.21.

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

Szám: 350-2-1/2021-06

Kelt: 2021. május 23-án

Kishegyes

 

A tervezési és építési törvény 45.a szakaszával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 és 9/2020),

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

a következőt teszi közzé

 

KORAI NYILVÁNOS BETEKINTÉS

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ANYAGBA

 

Kishegyes község területrendezési tervének meghozataláról szóló határozatot a kishegyesi községi képviselő-testület hozta meg, és megjelent Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, 55/2020 sz.

Kishegyes község területrendezési tervének kidolgozására vonatkozó anyagba való korai betekintés 15 napig tart, 2021. május 23. és június 8. között, munkanapokon 7.00-15.00 óráig a községháza épületében (21. sz. iroda), Fő u. 32., de megtekinthető Kishegyes község honlapján is, www.maliidos.com.

 

Kishegyes község Községi közigazgatása, mint Kishegyes község területrendezési terve kidolgozásának kötelezettje, korai nyilvános betekintést szervez, a nyilvánosság terv kidolgozásának általános céljaival és szándékaival, területfejlesztésre irányuló lehetséges megoldásokkal, a tervezéssel elvárt hatásokkal stb. való megismertetése érdekében.

 

Megkérjük azokat a szerveket, szervezeteket és közvállalatokat, akik felhatalmazottak a területvédelmi és rendezési, valamint az épület-kiépítési feltételek meghatározására, véleményezzék a környezetre gyakorolt hatás feltételeit és szükséges terjedelmét és fokát.

 

A jogi és természetes személyek írásban elküldhetik észrevételeiket és javaslataikat a Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel foglalkozó osztály címére, postai úton, vagy közvetlenül átadhatják a községháza iktatójában, Fő u. 32., Kishegyes, a korai nyilvános betekintés ideje alatt, 2021.06.08-ig.

                                                                                                                    KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

 

Dokumentumok2021.05.14.


Szerb Köztársaság
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
POLGÁRMESTER
Szám: 016-1-67/2021-01
Dátum: 2021.05.14.
KISHEGYES


A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 39. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdése 8. pontja és 44. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.-2019.03.28.), alapján, de a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2021.05.14-i, V 820-6/2021 sz. záradéka szerint, , a polgármester meghozza a következő


HATÁROZATOT
a rendkívüli helyzet megszüntetéséről
Kishegyes község egész területén

1. Megszüntetjük a polgármesteri határozattal, COVID-19 fertőző betegség-járvány terjedése miatt kihirdetett rendkívüli helyzetet Kishegyes község egész területén, mivel megszűntek a kihirdetés okai.

A jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszíti a 2020.11.24-i, 016-1-122/2020-01 sz., rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat.

2. A jelen határozatot továbbítani kell az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet Rendkívüli Helyzetek Körzeti Törzskarának, a Rendkívüli Helyzetek Köztársasági Törzskarának – a Rendkívüli Helyzetek Főosztályának, a Szabadkai Rendkívüli Helyzetek Osztályának, a közvállalatoknak, intézményeknek és a védelmi intézkedések végrahajtásában részt vevőknek.

3. A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül
Marko Lazić, s.k.
polgármester
2021.04.12.

Értesítjük a középiskolás diákokat és az egyetemista halgatókat, hogy 2021.03.01-től Kishegyes közseg nem számoljuk el és nem fizetjük az ütiköltésget és a kollégiumot, mivel a az oktatás Online folyik.

Dokumentum2021.04.06.

Ingyenes facsemete-osztás a polgárok részére

                                  
 

    A közösségi oldalakon megjelent indítványozásnak, valamint a helyi lakosság nagyszámú érdeklődésének köszönhetően, Kishegyes község is csatlakozott az Ültess fát elnevezésű akcióhoz, és ezúton értesítjük Önöket, hogy a 30.000 facsemete kiosztására április 9-én, délben kerül sor, Szerbia egész területén, az Önök községében pedig a Fő utca 32, közigazgatási épület parkolójában, udvarában. A facsemetéket a társadalmilag felelős vállalatok biztosították, akik szeretnék fásítani azokat a területeket, ahol élünk, és akik szívükön viselik a polgárok egészségét.

    Ez nem csupán a klímaváltozás elleni harcra irányuló környezetvédelmi akció, hanem egészségügyi funkcióval is bír, mivel minden egyes fa egyedi oxigénadagoló. Az akció keretén belül kétéves magas kőrisek kerülnek kiosztásra, ültetési útmutatóval. Ezért ültessenek fát, és biztosítsanak tiszta levegőt maguknak és családjuknak egyaránt! A facsemeték száma korlátozott, egy személy csak egy facsemetét kaphat.

 

   Minden facsemete a támogató címkéjével, valamint QR kóddal ellátott, amelyen keresztül beregisztrálhatják, és követhetik a további fejlődésére irányuló utasításokat. A szalag másik fele az Ön nevének és az ültetés dátumának lejegyzésére szolgál. 

 

   Az őszi és tavaszi akcióban kiosztott 60.000 facsemete után az a tervünk, hogy az elkövetkező években 300.000 facsemete kerüljön kiosztásra, egészségesebb környezetet
biztosítva így mindannyiunk számára. Mi nem az erdőben ültetünk facsemetéket, hanem a városban, mivel ott élünk.  

    Az Ültess fát elnevezésű projekt összehangolt a 27. előfejezetben meghatározott célokkal, valamint a Világgazdasági Fórum (WEF) Davosban megrendezésre kerülő, Trillio Trees elnevezésű akciójának céljaival, ahol szervezetünk partnerként szerepel a fenntartható környezetvédelmi megoldásokra vonatkozóan a Szerb Köztársaságban. A jelen projekt szintén összhangban áll az Európai zöld megállapodással (European New Deal), amelyben a cirkuláris gazdaság egyik pillére a tiszta levegő a városi környezetben, és amelyet számos intézmény támogat.   

 

A facsemetéket a következő telefonszámon rezerválhatják, amig a készlet tart 2021.04.08.-ig:

064/84-89-445

Letölthető PDF dukumentum2021.03.22.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-5/2021

Kelt: 2021. március 22-én

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján, a COVID-19 fertőző betegség járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) kapcsolatosan, Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a 2021. március 22-én megtartott 5. rendkívüli ülésén meghozza a következő

 

 

PARANCSOT

I.

A COVID-19 fertőző betegség megakadályozására és megfékezésére vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet 8. szakaszának 3. bekezdése, 9. szakaszának 2. bekezdése, 11. szakaszának 2. bekezdése és 13. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja rendelkezéseitől eltérően 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, nem dolgoznak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:

1) vendéglátóipari szolgáltatásnyújtás, amely magába foglalja az étel- és italárusítást (éttermek, kávézók, bárok, klubok, vízi kávézók és hasonló);

2) szolgáltatásnyújtás zárt vagy szabadtéri kereskedelmi központokban és hasonló létesítményekben, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (bevásárlóközpontok és hasonló).

 

II.

 

Az 1. bekezdésében említett korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények munkaidejére:

1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok és egyebek), amelyek bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, és amelyek esetében az üzemeltető külön bejáratot tud biztosítani, vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni, vagy közvetlenül a közterületről;

2) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken működő éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a személyeket lehet kiszolgálni, legfeljebb 21.00 óráig, akik szállást foglaltak az említett szálláshelyeken;

3) azok a jogi személyek és vállalkozók, akik élelmiszer készítésével és kiszállításával foglalkoznak, valamint pulton keresztül értékesítik azokat.

1a 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 6.00 és 20.00 óra között dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:

1) kiskereskedelem (üzletek és egyéb elárusítóhelyek);

2) kisipari és egyéb szolgáltatások nyújtása,

3) sport (fitnesz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék, valamint sportra és szabadidős tevékenységre szolgáló egyéb létesítmények és hasonlók),

4) szerencsejátékok (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók).

1b 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 6.00 és 21.00 óra között dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:

1. élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok, takarmányboltok és egyebek), zárt és szabadtéri piacok, valamint a zárt és szabadtéri piacok keretében működő üzletek és elárusítóhelyek (hentesüzletek, sütödék, élelmiszeripari szaküzletek és hasonlók), beleértve azokat is, amelyek bevásárlóközpontokban működnek, és amelyek esetében az üzemeltető biztosítani külön bejáratot, vagy amelyekbe kívülről vagy közvetlenül a közterületről kell bemenni;

2. művelődés (színházak, mozik, múzeumok, galériák).

1c A jelen parancs 1–1b pontjaiban foglalt korlátozások nem vonatkoznak az alábbi létesítmények munkaidejére:

1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kivéve azokat a gyógyszertárakat, amelyek bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, és amelyek esetében az üzemeltető nem tud külön bejáratot biztosítani, vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni, vagy közvetlenül a közterületről, a töltőállomások üzemanyag-árusító része, valamint a kereskedelmi, vendéglátóipari és egyéb létesítmények, amelyek ételkiszállítást végeznek;

2) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi rendelők és laboratóriumok és hasonló,

1d A jelen parancs 1–1b pontjaiban foglalt munkaidő alatt minden létesítményben, amelynek engedélyezett a működése, a jogi személynek vagy vállalkozónak biztosítania kell a megfelelő távolságot a jelenlévő személyek között, mégpedig úgy, hogy minden 9 négyzetméteren csak egy személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermekben, fitnesz központokban és spa központokban, ahol minden 16 négyzetméteren tartózkodhat egy személy.  

 

III.

 

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

 

IV.

 

A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

 

 

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

foglalkozó törzskarának parancsnoka2021.03.16.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-4/2021

Kelt: 2021. március 16-án

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján, a COVID-19 fertőző betegség járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) kapcsolatosan, Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a 2021. március 16-án megtartott 4. rendkívüli ülésén meghozza a következő

 

 

PARANCSOT

I.

Ma este 20 órától, illetve 21 órától zárva lesz minden vendéglátóipari létesítmény (kávézók, éttermek, bárok), bevásárlóközpont, minden üzlet (kivéve az élelmiszerüzletek), mozi, múzeum, galéria, kozmetikai és fodrászszalon, szépségszalon, fogadóiroda, játékterem, játszóház, edzőterem, tornaterem, fitnesz központ, medence, légtartásos sportcsarnok.

Az éttermekben ételeket árusító pult, valamint a sétányokon található bárokban kávét és italokat árusító pult nem megengedett.

Az elkövetkező napok folyamán az előző hétvégén érvényes járványügyi intézkedések lesznek hatályban.

 

II.

 

A jelen parancs 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények munkaidejére:

Vállalatok, gyárak és belső szervezeti egységeik és üzleti tevékenységeik.

A szokásos munkaidővel tartanak nyitva az államigazgatási ügyfélfogadópultok, a posták, a bankok, a biztosítótársaságok, a pénzváltók.

Az alábbi létesítményekre nem vonatkozik az elkövetkező napokban a korlátozás, s nyitva tarthatnak a hétvégén is:

  • · Gyógyszertárak, rendelők, laboratóriumok, fogorvosi és állatorvosi rendelők, állatpatikák;
  • · Élelmiszeripari termékeket árusító üzletek, piacok, zöldségpiacok, takarmányboltok, pet shopok;
  • · Azok az önálló kiskereskedelmi létesítmények, melyekben a létesítménybe való belépés nélkül zajlik az értékesítés – kioszkok és trafikok;
  • · Azok a létesítmények és üzletek, melyekben a szolgáltatásnyújtás nem igényli az ügyfél hosszan tartó jelenlétét és korlátozott az érintkezés, mint például a cipészek, az üvegezők, varrodák, asztalosműhelyek, gumijavító műhelyek, műszakivizsga-állomások, autómosók, vegytisztítók;
  • · A töltőállomások üzemanyag-árusító része;
  • · Szállodákban és egyéb besorolt szálláshelyeken lévő éttermek és bárok, kizárólag a szállóvendégek számára;
  • · Az óvodák zavartalanul működhetnek;
  • · Sportlétesítmények felkészülés és az illetékes nemzeti sportszövetségek keretében bejegyzett versenyek megtartása céljából.

 

Az illetékes szervek és felügyelőségi szolgálatok az elkövetkező napokban szigorúan ellenőrzik a járványügyi intézkedések tiszteletben tartását, és a polgármester ismételten a járványügyi intézkedések tiszteletben tartására szólít fel, valamint minden polgár személyes felelősségvállalására.

Minden intézkedést a lakosság egészségvédelme és a társas kapcsolatok minimálisra csökkentése érdekében vezetünk be, de a világjárvány végleges leküzdéséig minden egyén hozzájárulására szükség van.

 

A COVID-19 fertőző betegség elleni vakcináció az elkövetkező napokban is az előzetesen megállapított terv szerint zajlik, megszakítás nélkül, így az új intézkedések semmilyen módon sem veszélyeztetik az immunizálás folyamatát.

 

III.

 

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

 

IV.

 

A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

 

 

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

foglalkozó törzskarának parancsnoka